OTISNE MASE

Poređajte po:
- nastavci za mešanje 1: 1, 2: 1 - pakovanje 50...
2.400 din
2.700 din
- Popularni komplet kondenzacionog baznog i korekcionog...
3.612 din
3.900 din
- Konac za retrakciju gingive impregnisan aluminijum...
3.520 din
- Hidrofilni adicioni silikoni...
6.750 din
7.378 din
- N isko viskozna masa (tečna) za korekcioni otisak sa...
5.933 din
6.246 din
- Vinil-polisiloksanski materijali za otiskivanje za tehnike...
8.127 din
8.555 din
- Kondenzacioni silikon za korektivni...
1.240 din
- Univerzalni aktivator za kondenzacione silikone(...
1.000 din
- Hidrofilni adicioni silikoni...
4.092 din
- Adicioni silikon ređe koezistencije, namenjen za...
3.860 din
- Adicioni silikon za prvi otisak. Biokompatibilan,...
6.370 din
  -  pakovanje : 50 kom
2.500 din