SEPTODONT

Poređajte po:
- Konac za retrakciju gingive impregnisan aluminijum hloridom...
3.520 din
- 15% EDTA helirajući rastvor za korenski kanal. - EDTA rastvor...
4.017 din
- guttasolv je rastvor za gutaperke...
3.584 din
- 3% stabilizirana tečnost natrijevog hipoklorita za ispiranje korijenskih...
3.337 din
-Endometazon tečnost -pakovanje : 10 ml
3.090 din
-Alveolarna pasta / zavoj impregniran eugenolom za lokalnu terapiju suve...
3.955 din
- Cement za trajno punjenje kanala na bazi cink-oksid eugenola. -...
5.068 din
-Cement za trajno punjenje kanala na kanal na bazi matrica epoksidne...
7.540 din